over ons

De    wetenschap   dat   de medewerkers  van  CK Security  allen reeds jaren ervaring

hebben  met het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden t.b.v. het bedrijfsleven, overheid

en   particulier geeft u het gevoel dat  uw beveiliging in professionele handen is. Onze mede-

werkers zijn allround als het gaat om (uw) veiligheid.

 

Onze dienstverlening:

 Veiligheid is een basisbehoefte van de mens. Wij, van CK Security, begrijpen dat maar

al  te  goed. Ook  weten  wij  dat door de “verhardende” samenleving er nog nooit zo’n grote

vraag  is  geweest  naar  veiligheid. Daarom willen wij u vragen om eens stil te  staan bij het

begrip  veiligheid. Wat zijn uw verwachtingen  wanneer  u  hieraan  denkt? U  zult het waar-

schijnlijk met ons  eens  zijn  dat veiligheid een relatief begrip is, wat  eigenlijk pas een

duidelijke vorm aanneemt wanneer u met het gemis hieraan wordt geconfronteerd!

 

Hier  ligt  een  duidelijke  taak weggelegd voor CK Security. Wij begrijpen dat er alleen

tot   een optimale  dienstverlening kan   worden  gekomen, wanneer  wij  duidelijk voor ogen

hebben welke eisen aan de diensten worden gesteld die wij op de markt zetten. Dat veiligheid

niet slechts  een  zaak  is  van  een medewerker  in  een  uniform, maar  een combinatie van

vele factoren. Uw veiligheid hangt samen met  onze betrokkenheid  om een kwaliteitsproduct

neer te willen zetten. Wij noemen dat: excelleren in beveiliging op maat!

 

CK Security  heeft  deze bedrijfsfilosofie  hoog  in  het vaandel  staan, omdat wij weten

dat   slechts   een  optimale  afhandeling van onze werkzaamheden garant kan staan voor de

veiligheid    van    onze   klanten. Daarom   zult   u in  de praktijk bemerken dat de CK

medewerker zich zal opstellen als een professioneel gastheer/dame met een service gerichte

instelling maar indien nodig, geen moeite heeft met het doortastend handelen om uw

veiligheid te handhaven.