werkzaamheden

De primaire taak van de beveiligingsmedewerker is het ondersteuning bieden aan personeel, in de ruimste zin van het woord. Primair houdt de beveiligingsmedewerker toezicht in- en rond de werkplekken. Daarnaast  is  hij belast met het voorkomen, of zoveel mogelijk tegengaan van conflictueuze situaties tussen lastige bezoekers, of dergelijke situaties gericht  tegen  het personeel.

Tevens  is  hij  verantwoordelijk  voor  het  realiseren, en onderhouden van het contact met de politie. Ook  kan hij, desgevraagd, preventief  aanwezig  zijn bij “gesprekken” waarin het personeel eventueel problemen verwacht.

 

Wat kunt u verwachten

– een professionele gastvrije beambte gekleed in een door justitie goedgekeurd kostuum.

– beambte is uitgerust met goede communicatiemiddelen wat op verzoek ook ter beschikking zal worden gesteld aan opdrachtgever

– in bezit van EHBO.

– heeft zich ingelezen interne nood/ evacuatie procedures.

– beambte zal ten aller tijde professioneel omgaan en zich inleven in de doelgroep van gasten doch nooit de veiligheid uit het oog verliezen.

– wij ernaar streven een vast aanspreekpunt te werk te stellen waardoor een duidelijk en vertrouwde manier van werken zal worden gerealiseerd.

– bij calamiteiten zal er een specifiek rapport worden opgemaakt en bij eventuele vervolging worden aangeboden.

 

Tegen meerprijs leveren wij ook poortdetectie!